För att ogiltigförklara

För att paragrafen ska kunna åberopas krävs att motparten är i ond tro om omständigheten som strider mot tro och heder. 36 § AvtL är mer omfattande och har ett större tillämpningsområde. Paragrafen kan åberopas för att jämka eller ogiltigförklara avtal eller andra rättshandlingar om det skulle vara skäligt. För ocker enligt 31 § krävs att gåvotagaren utnyttjat gåvogivarens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig själv förmåner. För att ogiltigförklara enligt 33 § krävs att omständigheterna vid slutandet av avtalet var sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa dem. Till sist ... Hur att ogiltigförklara äktenskap när en Partner har deporterats Syftet med en ogiltigförklaring är att ogiltigförklara äktenskap på grund av att det ägde rum under bedrägliga förhållanden eller fullbordades aldrig. Om din partner har deporterats och hans nuvarande läge är känt, måste du meddela honom med posten i Nu kämpar familjen Jacksons advokat för att ogiltigförklara gåvan. Det var två faktorer som vägdes in i nämndens beslut att ogiltigförklara valet. Sedan är frågan om vilka möjligheter som finns att ogiltigförklara bodelningarna om det verkligen skulle utdömas skadestånd från någon av de här personerna. Minoritet i hovrätten vill ogiltigförklara förhandsavtal med halvårsintervall Två ledamöter i Svea hovrätt anser att sex månaders intervall för upplåtelse av en bostadsrätt är för lång tid och strider mot bestämmelsen om förhandsavtal. Majoriteten fokuserar på begreppet preliminär i det aktuella förhandsavtalet och anser att ... 4 Olika Sätt Som En Narcissist Använder För Att Ogiltigförklara Sina Offer. 3 mins ago. Elsa Larsson September 25, 2020. HOROSKOP. Så Här Behandlar Varje Stjärntecken En Narcissist. 10 mins ago. Stella Nilsson September 25, 2020. HOROSKOP. Så Här Kommer Han Att Bete Sig Om Han Blir Kär I Dig, Baserat På Hans Stjärntecken ... Fråga om att ogiltigförklara och återkalla gåva av fastighet. Villkor för kommentarer i Juridik Till Allas kommentarsfält. Juridik Till Alla uppmuntrar att kommentera våra artiklar och lämna synpunkter på innehåll eller fördjupa den juridiska diskussionen.

Göran Zetterdal (KD) talar i Öckerö om familjepolitik

2020.06.03 13:21 Hugo_Svensson Göran Zetterdal (KD) talar i Öckerö om familjepolitik

För oss kristdemokrater är familjen samhällets viktigaste enhet. Det är där vi lär känna våra första medmänniskor och det är där våra fundamentala behov, såväl ekonomiska som sociala, tillfredsställs. Utan välmående familjer kan det inte heller finnas något välmående samhälle. Därför anser vi att staten skall stödja barnfamiljer ekonomiskt, bland annat genom riktade skatteavdrag. Vi vill dessutom ge föräldrar möjlighet att ge föräldrapenningen till en närstående ifall de ser det som nödvändigt. För många föräldrar är det svårt att få livspusslet att gå ihop, med aktiviteter, arbetslivet och den där extra-tiden med barnen som man kanske inte har tid med. Staten skall hjälpa familjer, men den skalla aldrig detaljstyra genom kvoteringar.
En viktig princip för oss kristdemokrater är subsidiaritetsprincipen. Den betyder att beslut skall fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, och att makten skall ligga så nära individen som möjligt. Idag ser vi tyvärr att klåfingriga socialister och liberaler vill ha statliga, europeiska, till och med globala projekt för att ”åtgärda” teoretiska problem som vanliga människor inte egentligen erfar. Vi i Kristdemokraterna säger bestämt nej till dessa centraliseringsvurmanden, där beslut fattas över föräldrars huvuden.
Ytterst handlar centralisering och statlig detaljstyrning om att ogiltigförklara vanliga människors förmåga att uppfostra sina egna barn, en idé som riskerar att leda till ett enkelriktat samhälle där statens mål går före individens egentliga behov. Vi kristdemokrater tror att du som förälder känner ditt barn, ditt eget kött och blod, bättre än en byråkrat i ett kontor på Sveavägen eller Bryssel. En röst på oss är en röst på familjens självständighet, för att föräldrar lättare skall få ihop vardagen och för individens sociala frihet!
/Göran Zetterdal, andra vice partiledare Kristdemokraterna
submitted by Hugo_Svensson to ModellMedia [link] [comments]


2020.03.28 15:18 Baby_Bamba Supporterallsvenskan i sänka skepp (aka Skeppsvenskan)

Med 14 intresseanmälningar ser lagfördelningen ut som följer:
Tänker att vi slår ihop Elfsborg och Djurgården till ett "Elfsgården", bestående av de tre "guligårdarna" u/thehiddenanswers, u/maangs och u/Lekorv. På så sätt kan varje match spelas 3 vs 3, så får Malmö helt enkelt ha två reserver och rotera mellan sina spelare (mer om rotationen nederst).
 
 

Regler

Turneringen består av fyra lag (AIK, Elfsgården, Hammarby och Malmö FF) där alla möter varandra fem gånger. Varje match består av tre partier (tre spelare/lag, där varje spelare lirar ett parti mot en av spelarna i motståndarlaget). Det lag som vinner flest partier, vinner därmed matchen.
 
Hur vet vi vilka spelare som möter varandra?
Överst har jag listat alla spelare i respektive lag i den ordning ni anmälde er. Den första spelaren i varje lag (u/Baby_Bamba i AIK, u/thehiddenanswers i Elfsgården, u/Siggelito i Hammarby och u/Avslagen i Malmö FF) är lagkapten för sitt lag (man får självklart överlämna rollen till en lagkamrat om man vill). Inför varje match skickar lagkaptenerna in en lista till mig på vilken spelare som spelar vid vilket "bord". Baserat på dessa listor meddelar jag sen vilka spelare som lirar mot varandra.
Låt oss tex säga att Malmö FF ska möta Hammarby, och att u/Avslagen skickar in följande lista:
 1. u/Okkido
 2. u/view93
 3. u/Hellmer14
...medan u/Siggelito skickar in följande lista:
 1. u/Triumfera
 2. u/seghnk
 3. u/Siggelito
Då kommer u/Okkido att lira mot u/Triumfera, u/view93 mot u/seghnk, och u/Hellmer14 mot u/Siggelito. (Processen kanske låter krånglig för den som saknar erfarenhet av schack, men i själva verket tar hela kalaset inte ens fem minuter.)
 
När jag meddelat vem som möter vem gör ni följande:
 1. Ni kommer själva överens med er motspelare om när ni båda kan lira.
 2. När det är dags går ni in här.
 3. Under "Motståndaren" väljer ni "vän".
 4. Under "Typ av flottan" väljer ni "klassisk".
 5. Kopiera länken som dyker upp och skicka till er motspelare.
 6. Placera ut era skepp så som ni vill ha dem. Klicka på ett skepp för att växla mellan horisontellt/vertikalt läge.
 7. Spela ert parti. :)
 8. När partiet är färdigspelat tar ni en skärmdump och skickar till mig.
 
Tiebreakers
Inga poäng behöves eftersom ingen match kan sluta oavgjort iallafall. Alla möter alla lika många gånger vardera, och de enda möjliga utfallen är seger eller förlust.
I tabellen kommer lagen att rankas enligt följande:
 1. Andel vunna matcher
 2. Andel vunna partier
 3. Mellanskillnad i sänkta skepp (beräknas precis som målskillnad)
 4. Mellanskillnad i antal träffar
 5. Inbördes möten
 
Varför skicka skärmdumpar?
Skärmdumparna kommer agera matchrapporter för att jag ska kunna se vem som vann, med hur stor marginal, samt fylla i antal sänkta skepp, antal träffar, osv i tabellen.
För min del kvittar det vem av spelarna i ett parti som skickar in skärmdumpen. Det yttersta ansvaret ligger dock på vinnaren. Om ingen skärmdump kommer in ogiltigförklaras nämligen resultatet och partiet spelas om.
 
Rotation
Varje lag kommer att spela totalt 15 matcher. För att samtliga spelare i MFF ska få ungefär lika mycket speltid får mellanskillnaden mellan den spelare som lirat flest partier och den som lirat färst vara max två matcher.
Låt oss tex säga att spelarna i Malmö FF lirat följande antal partier vardera:
Då måste u/view93 spela nästa match. Annars är det omöjligt att ta ut ett tremannalag utan att u/mistblinde eller u/Okkido lirat sex partier, samtidigt som u/view93 bara lirat tre.
Krångligt? Oroa er inte! Jag kommer meddela lagkaptenen i Malmö inför match om restriktioner uppstått i laguttagningen. Regeln är bara till för att ni alla ska få ungefär likvärdigt med speltid. :)
 
Tempot och längden på turneringen bestämmer vi själva under turneringens gång. Skulle varje lag exempelvis spela tre matchevecka så blir turneringen fem veckor. Tempot kan även variera under turneringens gång beroende på vad vi känner för och har tid till.
 
That's it! Ställ frågor om något verkar oklart. Annars är det bara att vi drar igång. :)
submitted by Baby_Bamba to Allsvenskan [link] [comments]


2020.02.18 14:05 nyhetsbubbla Tomeka Hart som ingick i juryn som dömde Roger Stone till långt fängelsestraff är politisk aktivist som före rättegången postade på internet om sin fiendskap till Donald Trump och hans medarbetare inklusive Stone, kan vara skäl för att ogiltigförklara rättegången enligt

Tomeka Hart som ingick i juryn som dömde Roger Stone till långt fängelsestraff är politisk aktivist som före rättegången postade på internet om sin fiendskap till Donald Trump och hans medarbetare inklusive Stone, kan vara skäl för att ogiltigförklara rättegången enligt submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.10.18 19:18 shirtoftheweek [Seriös] Jag har ADD & Aspergers men vill gå med i armén. Vad kan jag göra?

Innan jag börjar vill jag bara säga att Aspergersdiagnosen som jag har fick jag när jag var 13-14 ungefär. Men med åren så har jag tvivlat mer och mer på diagnosen och jag har bra skäl till att tvivla. Jag har gjort flertal test som testar "emotional intelligence" där jag har fått ungefär 70-90% varje gång. Jag har också gjort flertal test där man visas flertal bilder med olika ögon på och man ska sedan kunna avgöra vilken känsla som visas med bara ögonen som referensmaterial. Samma deal här, runt 80% på alla dem. (Jag vet att detta bevisar minimalt men samtidigt så har jag knappt några av de utmärkande dragen för aspergers). Jag anser därför att jag lätt skulle kunna få aspergerdiagnosen ogiltigförklarad om jag verkligen försökte.
TL;DR: Jag har skäl till att anse att jag inte har Aspergers och anser därför att jag kan lyckas ogiltigförklara diagnosen.
Jag har läst på flera sidor att personer som har olika diagnoser (Aspergers, ADD, etc) ofta inte får gå med i armén p.g.a. diagnoserna. Finns det något sätt att ta sig runt detta? Jag läste en artikel om en kille som hade asperger's och uppgav att han hade det när han sökte till armén och fick där och med avslag. Han gjorde sedan om ansökningen och uppgav inte diagnosen och fick komma in denna gången. Går det att göra så eller kommer man till sist att bli utsparkad ändå?
En sista sak. Jag fyllde i något slags formulär för flera år från försvarsmakten där jag är rätt säker på att jag uppgav att jag hade aspergers. Gör detta så att alla mina försök att gå med i armén automatiskt kommer att nekas p.g.a. det formuläret? Som sagt skulle jag kunna ogiltigförklara diagnosen och skulle det i sådana fall rädda mig?
Jag önskar att jag kunde läsa om detta online med det finns väldigt lite information om just detta, och den informationen som finns får det att låta som att om du har någon som helst "funktionsnedsättning" så kommer du inte kunna gå med.
Om ni tycker att jag har utelämnat någon viktig information så är det bara å' lämna en kommentar så svarar jag på den!
Edit: Det här är mitt permanenta throwaway-konto om någon har några misstankar.
submitted by shirtoftheweek to sweden [link] [comments]


2018.08.04 02:35 nyhetsbubbla Bannon planerar ny amerikansk politisk organisation med fokus på mellanårsvalet, varnar för att demokratisk kontroll över representanthuset kommer innebära att Trump ställs inför riksrätt, hävdar Demokraternas slutgiltiga mål att ogiltigförklara valet 2016

Bannon planerar ny amerikansk politisk organisation med fokus på mellanårsvalet, varnar för att demokratisk kontroll över representanthuset kommer innebära att Trump ställs inför riksrätt, hävdar Demokraternas slutgiltiga mål att ogiltigförklara valet 2016 submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.05.09 01:20 GregerK Vad är det som hindrar alla världens universitet att göra detta?

Vi säger att man utbildar sig i Sverige på universitet... Sedan när man är färdigutbildad så åker man till ett annat land och bosätter sig där permanent...
Det är ju en stor förlust för det svenska folket då...
Kan universitetet då lika gärna ta bort alla bevis på examen och bränna alla papper som hämnd för att hen har lämnat landet? På så sätt ogiltigförklara utbildningen?
Om ni inte tror det, varför skulle inte det kunna inträffa?
submitted by GregerK to sweden [link] [comments]


2018.03.30 17:26 Guesswhothrowa Många felaktiga rykten cirkulerar: SVERIGE HAR EN AV VÄRLDENS HÅRDASTE LAGAR MOT BARNÄKTENSKAP – OCH NU SKA DEN BLI ÄNNU HÅRDARE

Marcus Oscarsson
Sverige har en av världens hårdaste lagar mot barnäktenskap, dvs 18 år. År 1734 var gränsen 15 år, 1892 blev det 17 år och 1916 blev et 18 år . I sällsynta fall kunde länsstyrelsen ge dispens men det slopades 2014. S-MP-regeringen avser inom kort att skärpa lagen ytterligare.
Så här ser åldersgränserna ut i övriga världen:
NORDAMERIKA
🔹Kanada 16 år.
🔹USA tillåter barnäktenskap i 27 delstater. Bara i Texas gifte sig ca 40 000 barn 2000-2014.
🔹Mexiko godkänner giftermål under 18 år i 22 delstater.
🔹Nicaragua 18 år men 14 år om föräldrarna godkänner.
EUROPA
🔹Spanien 16 år.
🔹Skottland 16 år.
🔹Österrike 16 år.
🔹England och Wales 18 år men 16 om föräldrarna godkänner.
🔹Ungern 18 år men 16 år om föräldrarna godkänner.
🔹Portugal 18 år men 16 år om föräldrarna godkänner.
🔹Tyskland 16 år i vissa fall fram till 2017 då det höjdes till 18.
🔹Övr Europa i regel 18 år men dispens ges i de flesta länder, dock ej i Sverige.
SYDAMERIKA
🔹Brasilien 18 år men 16 år om föräldrarna godkänner.
🔹Bolivia 18 år men 14 år om föräldrarna godkänner.
🔹Colombia 18 och 12 år om föräldrarna godkänner.
ASIEN OCH AFRIKA
🔹I Sydasien och södra Afrika är barnäktenskap vanligt förekommande.
🔹I övr Asien, norra Afrika och Mellan Östern förekommer också barnäktenskap.
Källor: https://unicef.se/fakta/barnaktenskap och What is the minimum age of marriage for girls with parental consent? -The WORLD Policy Analysis Center
ANALYS
Sverige har således en av världens hårdaste lagar mot barnäktenskap men S-MP-regeringen vill skärpa lagen ytterligare. Det som finns kvar att göra är att ogiltigförklara äktenskap som ingåtts i andra länder, inkl England och Spanien, om de kommer hit. Det kan inte ske rakt av ty enl svensk lag måste nya lagförslag självklart beredas innan de läggs fram och regeringen inledde det arbete redan 2017.
Därför röstade V, S och MP nej vid oppositionens omröstning för några dagar sedan – regeringen hade ju redan inlett arbetet med en lagskärpning. Lagen väntas ev. träda ikraft 1 jan 2019.
Rykten i sociala medier om att S och MP är för barnäktenskap är således fel.
Socialstyrelsen drog igår tillbaka sin gräsliga broschyr som fördömts av såväl S som oppositionen. Broschyren var ett allvarligt haveri av Socialstyrelsen.
Tyskland, som haft sämre lagar än Sverige, höjde till 18 i fjol och beslutade då att giftermål ingångna utomlands ogiltigförklaras automatiskt om det var under 16 år och vid 16-17 år kan de ogiltigförklaras av domstol, men inte automatisktDet återstår att se, men min prognos är att Sverige kommer göra likadant vilket skulle ge Sverige världens absolut hårdaste lag tillsammans med Tyskland.
Barnäktenskap är vedervärdigt och bör motarbetas stenhårt i hela världen.
https://www.facebook.com/marcus.oscarsson.7/posts/1445213388918632
submitted by Guesswhothrowa to svenskpolitik [link] [comments]


2016.12.25 16:25 Randompunkt Regeringen utlyser extraval igen

Förra gången jag utlyste det hamnade det i ett oklart läge lagmässigt, både om jag utlyst den före och efter misstroendeförklaringen hade det varit ok, men eftersom jag gjorde det medan omröstningen pågick (vilket Herr Talman Hugsim då sa var ok) så blev det oklart med lagtexten och talmännen kände att det bästa vore att ogiltigförklara det utlysandet. Jag väljer därför att utlysa extraval igen nu när vi blev misstroendeförklarade (vilket jag har 7 dagar på mig att göra). Motiveringen är densamma som för tre dagar sen och extravalet kommer att precis som då angavs hållas under januari.
Detta innebär att vi t.om. att extravalet hållits kommer sitta kvar som regering och inga nya regeringar kan tillsättas, efter det att extravalet hållits sonderar talmännen terrängen på nytt som vid vilket val som helst och den regering som då väljs kommer sitta till nästa ordinarie val i mars om den inte blir avsatt innan dess.
Statsminister Randompunkt
submitted by Randompunkt to iksdagen [link] [comments]


2016.10.31 12:57 Etaro [Seriös]Regeringen meddelade just att det inte blir något 700-band för mobilteckning i glesbygd

Bakgrund
Regeringen Reinfeldt gick ut med ett regeringsbeslut 2014 som frilade det så kallade 700 Mhz-bandet från TV för att istället använda det för att ge bättre LTE-mottagning i glesbygd. Sedan dess har Teracom jobbat (och betalat) för att fasa ut detta bandet ur TV-sändingar från och med 1 mars 2017. Den 31 oktober, alltså idag, var sista dagen för teleoperatörer att meddela PTS att de vill delta i auktionen för detta band som alltså är tänkt att ge nätutbyggnad i de delar av Sverige som behöver det mest. Samma dag går regeringen Löfven nu ut med att förra regeringsbeslutet nu ogiltigförklaras och utbyggnaden läggs på is. Detta alltså samma dag som den riktiga auktionen är tänkt att starta. Anledningen är att regeringen anser att bandet gör mer nytta i händerna på polis och försvar. Dagens regeringsbelut
Så varför ska vi bry oss?
Jag ser flera problem med dagens regeringsbeslut. Det första är att Polisen, försvaret och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inte har någon plan alls för detta. De har länge hävdat att de behöver ett eget nät för att sköta kommunikation. De vill alltså använda skattepengar för att bygga ett helt nytt mobilnät, vilket är rikstäckande. Detta är för mig helt ofattbart. Vi ska alltså bygga helt ny och redundant infrastruktur som kommer kosta miljarder, bara för att polisen vill ha ett eget nät och inte vill använda de flertalet nät som våra mobiloperatörer redan byggt. Detta byter alltså att vi kommer ha ett nät som antingen används av de fåtal poliser och militärer vi har, eller att MSB på allvar vill leka operatör och konkurrera med privata teleoperatörer (vilket är otroligt problematiskt som nätet är skattefinansierat). I normala fall måste man ha en färdig plan för att ens kunna ha minsta chans att få tag i några frekvenser, men i detta fallet skall en utredning börja nu och inte vara klar fören om minst ett år. Därefter skall alltså ett statsfinansierat nät eventuellt börja byggas och färdigställas innan frekvenserna i fråga ens kan börja användas. Jag skulle vara otroligt överraskad om dessa frekvenser kommer användas till något av värde alls innan 2020.
Samtidigt har vi problemen detta skapar för mobiloperatörerna. Denna auktion har varit annonserad sen länge, och att stoppa den i sista sekunden är otroligt oansvarigt. Att investera i mobilnät är otroligt dyrt. Ofattbart dyrt. En av de viktigaste aspekterna i att få privata aktörer att investera i nät i Sverige är att det råder säkerhet på marknaden. Vem vågar satsa miljarder om man inte kan lita på politiker och myndigheter? Jag skulle inte bli förvånad om detta beslut leder till avbruten nätinvestering i Sverige under den närmaste tiden. Inte nog med att operatörerna räknat med att dessa frekvenser skulle släppas för användning, utan de har också spenderat pengar på bankgarantier som nu inte kommer kunna användas. När jag skriver detta har PTS ännu inte uttalat sig i frågan, men med tanke på vad regeringsbeslutet säger ser jag ingen annan utväg än för PTS att ställa in auktionen med omedelbar verkan.
Tl;dr: Istället för nya frekvensband som skulle ge bättre LTE-mottagning i glesbygd kommer nu ett helt frekvensband låsas upp och vara oanvändbart fram till mins 2020. Samtidigt skall det utredas om försvaret och polisen skall få ett helt egen skattefinansierat mobilnät.
Edit: Medans jag satt och skrev meddelade PTS att auktionen nu ställs in. Länk
Jag hoppas innerligt att media tar tag i detta, för det är helt helt sjukt beslut. Bara tanken på att våra myndigheter skall spendera skattepengar på att leka mobiloperatör är skrattretande.
submitted by Etaro to sweden [link] [comments]


2016.02.26 10:50 protosapiens All skit på internet får mig att vilja se planeten brinna

Jag har blivit så kall och cynisk av internet. Det är hat, misär, förfall, korruption och ytlighet hela vägen. Det är som att pressen aldrig upphör, för varje sällsynt ljusglimt är det veckor av stormande svallvågor av skit.
För ungefär en månad sedan "slog det över". Jag är så jävla trött på hela vårt samhälle och vår värld. Jag ger mig: civilsamhället är dödsdömt, det går inte att rädda längre. In med dödsstraff. In med fascism. In med massövervakning. Stäng all gränser, ogiltigförklara alla pass. Lägg ned välfärden och sjukvården, ge skattepengarna direkt till de rikaste 10%-en istället. Avskaffa skolan helt och välkomna det nya feodalsamhället. Jag ska höra av mig till den som förvaltar min pension och kräva att allt investeras i vapen, porr och slaveri.
Många tolkar Nietzsche som att han säger att meningen med Människan är att bana väg för Övermänniskan, den som ska komma efter oss. Men de verkar föreställa sig att Människan ska bli så pass utvecklad att Övermänniskan blir nästa naturliga steg.
Jag har insett att det nog snarare är tvärtom. Det kommer finnas plats för Övermänniskan när Människan utrotat sig själv.
Och jag ser fan fram emot när det äntligen händer. Vi förtjänar det.
submitted by protosapiens to sweden [link] [comments]


2015.10.20 21:43 hugsim Uttalande med anledning av det grundlagsbrott som har uppmärksammats

Å Iksdagens vägnar vill jag som talman be om ursäkt för det inträffade. Jag ser allvarligt på det grundlagsbrott som har uppmärksammats och har efter interna diskussioner kommit fram till att den bakomliggande orsaken till denna incident är felaktiga direktiv från mig till de vice talmännen.
När de vice talmännen som nya i rollen fick direktiv från mig löd dessa som följer: “När ni ser att vi har fått ett modmail med saker, kolla formateringen och sådant, och kolla sedan om en annan talman redan har lagt till det i mastersheetet, annars gör ni det. Välj ett datum som är tre-fyra dagar efter föregående sak lades upp. Skriv även med ett slutdatum som är fyra-fem dagar in i framtiden
Detta har de vice talmännen antagit vara gällande lag och praxis i Iksdagen utan någon som helst anledning att misstänka annat då jag som gav dessa direktiv förra mandatperioden var vice talman och således bör vara välbekant med gällande lagar.
Med anledning av detta kommer vi att se över våra rutiner och genast justera slutdatumet för alla framtida omröstningar och läsningar. De pågående omröstningarna kommer även att ogiltigförklaras och läggas upp på nytt när tiden är inne.
Jag beklagar än en gång det inträffade och hoppas på att ledamöterna fortsatt kan känna förtroende för både mig och de övriga talmännen i ämbetet.
hugsim (Talman)
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2014.06.28 13:17 Etaro Angående datalagringsdirektivet i Sverige [försök till klargörande]

Då det är mycket snack just nu både på Sweddit och i media på sistone angående datalagringsdirektivet tänkte jag sakligt försöka klara upp hur det ligger till, och slå hål på viss misinformation som florerat i debatten. Tanken är att ge en neutral och saklig summering av som som hänt, och vad som nu kommer att hända.
Först en summering vad som hänt: 8 april kommer domen från EU-domstolen som underkänner EUs direktiv angående datalagring. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
10 april meddelar Post och Telestyrelsen (PTS) att man på grund av detta inte känner att man kan tillsyna den svenska implementeringen av lagen. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf
Detta tvingar regeringen att den 29 april tillsätta en utredning för att klargöra hur detta påverkar den svenska implementeringen av direktivet. http://www.regeringen.se/sb/d/18591/a/239413
13 juni svarar utredare Sten Heckscher att den svenska implementeringen av direktivet uppfyller EUs regler för integritet och öppnar för fortsatt datalagring. http://www.regeringen.se/sb/d/18730/a/242377
27 juni meddelar PTS att de förelägger Tele2 att återuppta datalagringen. Tele2 svarar direkt att de kommer följa föreläggandet men överklaga det till förvaltningsrätten. http://www.pts.se/sv/NyheteInternet/2014/PTS-forelagger-Tele2-att-lagra-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/ http://newsroom.tele2.se/tele2-sverige-aterupptar-datalagring-efter-forelaggande-fran-pts/
Där är vi alltså idag. Nu följer min analys av vad som skett med hjälp av input från både personer på PTS och i branschen jag talat med.
Först är det viktigt att förstå att ett EU-direktiv i sig inte är en lag. Ett direktiv innebär att man måste införa en nationell lag som uppfyller vissa punker i direktivet. Man måste därför skilja på datalagringsdirektivet och den svenska implementeringen av denna ("Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål"). De skiljer nämligen en del både i formulering och i integritetsskydd.
När PTS meddelade att de inte kommer tillsyna lagen var det för att deras jurister tyckte att vår lag var såpass lik datalagringsdirektivet på flera punker att man inte kunde säkerställa om lagen följde EUs integritetsskydd (justitiedepartementet var INTE glada när PTS fattade detta beslut). Man hoppades att våra politiker skulle riva upp lagen eller stryka den helt. Detta gjordes inte. Istället tillsattes en "neutral" utredning som föga förvånande konstaterar att vår lag är finfin och att datalagring kan fortgå. När både regeringen och en "neutral" utredning påstår att lagen är laglig finns det egentligen inget rum för PTS som tillsynsmyndighet att inte tillsyna lagen. Man tvingade alltså mer eller mindre PTS att återuppta tillsynen av lagen, vilket nu gjort via föreläggandet av Tele2.
PTS har vetat hela tiden att Tele2 skulle överklaga, och har välkomnat det. Det är nämligen enda sättet att ta detta ärende vidare. En domstol kan nämligen, oavsätt vad våra politiker säger, ogiltigförklara lagen. Systemet fungerar dock på det viset att en domstol inte kan ta upp ärendet fören det finns ett föreläggande att överklaga. Man kan inte överklaga och få prövning om det inte finns ett beslut att överklaga. Det naturliga steget var alltså att tvinga fram en prövning i rätten eftersom våra politiker inte är villiga att på egen hand riva upp lagen. Detta är något vi alla bör välkomna. Oavsett vad förvaltningsrätten säger kommer PTS eller Tele2 överklaga detta till kammarrätten, vilket är den högsta instansen i Sverige. Om kammarrätten underkänner lagen är allt frid och fröjd. Datalagringen kan avbrytas. PTS kommer med största säkerhet inte överklaga detta till EU-domstolen. Vinner PTS lär Tele2 dra det EY-domstolen där de med största sannolikhet kommer att få rätt. Min kontakt på PTS hoppas dock att de svenska domstolarna skall besluta om att lagen inte gäller så att de kan sluta tillsyna den.
Det är våra politiker som tvingat oss i det läget vi är i nu. PTS har gjort vad de kunnat för att försöka bromsa lagen, men har nu slut på verktyg.
Till sist vill jag höja ett varningens finger för Tele2 (där jag själv för övrigt är kund). De skiter fullständigt i oss som kunder. Varför de driver frågan är för att de vill kunna ta ut så höga avgifter de möjligen kan från polisen för att lämna ut uppgifter, något som lagen i fråga förhindrar. Sen passar de på att vinna lite goodwill genom att framställa det som att de bryr sig om vår integritet. Enligt min kontakt på PTS är Tele2 sjukt sviniga i denna fråga, till skillnad från Bahnhof som genuint motsätter sig lagen för sina kunders skull.
Faktum är att Tele2 lagrar mer eller mindre ALLT som lagen tvingar dem till oavsett vad som händer med datalagringsdirektivet. Detta har även skett under denna period då det sagt att de "inte följer datalagringsdirektivet". För dem handlar det om att tjäna pengar på att lämna ut uppgifter, inte om att skydda oss. Grejen är att även om denna lag blir underkänns måste de lämna ut ALLA uppgifter de har lagrade på begäran av polisen, och då de lagrar allt så spelar det egentligen ingen roll. För oss som Tele2-kunder spelar det alltså absolut ingen roll alls vad som händer med direktivet. Snarare tvärt om då mer av våra offentliga pengar kommer behöva spenderas av polisen för att få ut samma uppgifter. Vi kommer inte få utökad integritetsskydd om lagen underkänns. För er som har Bahnhof så finns det dock massor att vinna på att direktivet blir underkänt.
tl;dr: Det är våra politiker som motarbetat förändring av lagen i alla steg, inte PTS.
Med Tele2s överklagande kan vi nu en gång för alla få klarhet i om lagen gäller, vilket är bra.
Tele2 skiter fullständigt i vår integritet och kommer fortsätta lagra och lämna ut uppgifter om oss som kunder, något de alltid gjort, även under den senaste tiden då lagen inte tillsynats.
Hoppas detta kan bidra till att ge en lite mer neutral bild av läget. Jag har även möjlighet att vidarebefordra eventuella frågor till en anonym källa på PTS!
Trevlig helg!
submitted by Etaro to sweden [link] [comments]


För att - Grill Att ställ om istället för att ställa in - Kinn & Linnea 73: Datalagringen – Sverige bryter mot EU-rätten! JaRS - Episode 12 - Fallgropar för att skaffa fordon, plus ... Tre problem med riksdagens nya lag om datalagring Skanna QR-koder direkt med mobilkameran - YouTube Wikström (L): EU-Turkiet-dealen liknar en turkisk bazaar! How To Draw Thor Fortnite Season 4 - YouTube 5 tips för att utveckla hållbara platser 2020 08 11 För att du ska få va’ du

Juridiktillalla.se - Fråga - Ogiltigförklara gåva om ...

 1. För att - Grill
 2. Att ställ om istället för att ställa in - Kinn & Linnea
 3. 73: Datalagringen – Sverige bryter mot EU-rätten!
 4. JaRS - Episode 12 - Fallgropar för att skaffa fordon, plus ...
 5. Tre problem med riksdagens nya lag om datalagring
 6. Skanna QR-koder direkt med mobilkameran - YouTube
 7. Wikström (L): EU-Turkiet-dealen liknar en turkisk bazaar!
 8. How To Draw Thor Fortnite Season 4 - YouTube
 9. 5 tips för att utveckla hållbara platser 2020 08 11
 10. För att du ska få va’ du

I veckans youtube-program med Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) diskuteras EU-Turkiet-toppmötet som börjar klockan 16 samma dag. Wikström kommenterar: - I dag börjar nästa toppmöte ... So excited about all the new Season 4 characters. This is a very unique and interesting design of the God of Thunder. Today I’ll be teaching you How to Draw ... Att utveckla hållbara platser och varumärken är lättare sagt än levererat. Allt för många nöjer sig med att kommunicera, men hur ser det egentligen ut i plat... Det finns en uppsjö av tillfällen där vi tycker att det passar med ett glas, eller flera. Det kan vara för att det är fredag, eller lördag, eller lill-lördag... För att du ska få va’ du (2020). Frida Andersson (www.fridaanderssonmusic.com) Text&Musik: Frida Andersson & Vera Vinter Producerad av Roland Junell (studioskafferiet) Label: Casual Friday Music. Att ställa om istället för att ställa in - Eskil Simonsson - Duration: 3:24. Open Space Mindpark 430 views. 3:24. 12 Year Old Boy Humiliates Simon Cowell - Duration: 5:37. Riksdagen har just klubbat en ny lag om datalagring. Det vill säga lagring av data om alla svenskars telekommunikationer. Låt oss peka på tre problem med detta: 1. Nya lagen om datalagring är ... * Ursula 'Zensursula' von der Leyen nominerad till ordförande för Europeiska kommissionen. ... och Sveriges riksdag kan bidra till att ogiltigförklara delar av direktivet. Tips från infotekets Facebookflöde. Här tipsar vi om hur du skannar QR-koder, utan att behöva installera nån särskild app. Det funkar för sena versioner av A... Episode 12: Bilar, motorcyklar, regler, fallgropar för att skaffa fordon, plus en del annat. Besök gärna oss, var med och diskutera på Liven och ställ frågor om allt som har med Thailand att ...