Kan inte få ett datum reddit

Swedish Waiting Thread

2020.11.11 16:14 svartchimpans Swedish Waiting Thread

Alright, alla Svenskar, hur går det för er här i Sweden? Är det någon av er som har börjat få sina leveranser?
Så här ser det ut just nu:

Inet

Komplett

Webbhallen

Hur går det för oss alla?
Säg vilken butik ni har, beställningsdatum och hur det står till med ordern.
Jag har två ordrar:
Hur går det för er andra?!
submitted by svartchimpans to HPReverb [link] [comments]


2019.11.08 08:25 hevosenliha Ettårsjubileum för TF2-Fredag

Åtminstone med hestar som svammelmeister. Fenomenet har ju fortgått bra många år redan innan hestar började hänga här.
Det är som sagt ett år sedan nu då jag gjorde min första officiella tf2-fredags-post. Förra veckan var ett år sedan jag gjorde en ninjapost tidigt på morgonen, i misstanke om att isterpuck faktiskt hade lagt av. Och det hade han. Så till nästa vecka (för ett år sedan) gjorde jag min första "officiella" "sponsorvideo" oxo. Den lämpar sig dock inte för återvinning, vilket annars kunde ha varit roligt såhär på ettårsdagen.
Eller egentligen 52-veckors-dagen, då det inte är exakt samma datum varje vecka varje år. Men det där begriper väl till och med ni?
Annat är det i Kina, där ska det visst bli förbjudet för barn att spela efter kl 22. Vilken tur att TF2-fredag börjar tidigare än så!
Nåja, egentligen borde jag väl bjuda på tårta idag, men det gör jag inte! (Jag bjuder inte ens på tårta efter att ha klivit av hestar i farten, vilket annars är sedvanligt.)
Tagga för TF2-Fredag, den fyrtiofemte i år!
Ber om ursäkt för överarbetad men likväl inte perfekt sponsorvideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.rovanion.se/critmarie
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: Team Fortress 2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2018.07.08 00:44 Alajv3 Utlysande av nyval!

Valschema

Datum Event
8/7 Valet blev utlyst
8/7 Valstugor öppnas (Fråga partierna om deras politik)
27/7 Sista dagen att lämna in Iksdagslista och politiksammanfattning
31/7 Valet drar igång
Under dagen 7/8 Slut på valperioden; resultaten räknas
Kvällen 7/8 Valvaka och resultatpresentation
Med reservationer för ändringar.

Senaste tid för att lämna in skrivelser:

Då ingen ny regering bildats och vi inte har kunnat öppna iksdagen för motioner kan skrivelser inte lämnas in.

Kandidatlista

För att vara valbar måste man lämna in en kandidatlista med kandidater och partinamn OCH en kort sammanfattning av sin politik i denna tråden innan klockan 23:59 den 27/7. Den korta politiksammanfattningen kommer att visas på valsidan för att informera väljarna om vad ni står för.

Discord-chatten

Vi har en Discord-chat där allt möjligt käbbel inträffar dagligen! Klicka här för att gå med.

Swedditpost

Vi kommer att posta info på Sweddit när valet börjar som förhoppningsvis blir stickyad. Glöm inte att hålla ett öga på "Gå med i ett parti"-tråden och valstugetråden för att kunna svara på frågor och lägga till nytt folk som vill gå med i era partier.

Övrigt

Anledningen till att det har tagit så lång tid har dels varit på grund utav att det blev dålig timing med när jag var borta men också för att vi var sugna på att prova simulerade val. Efter att ha kollat på hur mycket arbete som låg bakom ett simulerat val kom vi dock fram till att det är alldeles för mycket arbete för att slänga ihop på så här kort tid.
På grund utav avhopp i talmanspresidiet så kommer vi att föreslå minst en ny vice talman de kommande dagarna som ledamöterna valda förra mandatperioden kommer att få rösta på i en förtroendevotering.
submitted by Alajv3 to iksdagen [link] [comments]


2018.04.15 20:38 hugsim Info om val och FN

Valschema

Datum Event
15/4 Valet blev utlyst
1/5 Valstugor öppnas (Fråga partierna om deras politik).
12/5 Sista dagen att lämna in Iksdagslista och politiksammanfattning
14/5 Valet drar igång
Under dagen 20/5 Slut på valperioden; resultaten räknas
Kvällen 20/5 Valvaka och resultatpresentation
Med reservationer för ändringar.

Senaste tid för att lämna in skrivelser

Propositioner och motioner kan lämnas in senast 23:59 den 1/5.

Om FN

Som ni kanske vet har det startats upp ett nytt ModellFN på /ModelWorldUN. Vi har, som modellnation med en riktig simulation tills vidare vetorätt i säkerhetsrådet. Den nyvalda regeringen kommer att få skicka en ambassadör.

Kandidatlista

För att vara valbar måste man lämna in en kandidatlista med kandidater och partinamn OCH en kort sammanfattning av sin politik i denna tråden innan klockan 23:59 den 12/5. Den korta politiksammanfattningen kommer att visas på valsidan för att informera väljarna om vad ni står för. Om ni vill kan ni skicka med en propagandabild med kandidatlistan, den kommer då förhoppningsvis att visas på valsidan. Det finns en tråd för valpropaganda här.

Discord-chatten

Vi har en Discord-chat där allt möjligt käbbel inträffar dagligen! Klicka här för att gå med.

Swedditpost

Vi kommer att posta info på Sweddit när valet börjar som förhoppningsvis blir stickyad. Glöm inte att hålla ett öga på "Gå med i ett parti"-tråden och valstugetråden (kommer den 1/5) för att kunna svara på frågor och lägga till nytt folk som vill gå med i era partier.
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2016.03.22 16:31 WineRedPsy GM005: Ny grundlag

Modellsveriges grundlag

1 kap. Dispositivitet med andra grundlagar

1 § Detta dokument, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
2 § Detta dokument skall anses dispositivt med de andra grundlagarna.
3 § Vid konflikt mellan detta dokument och redan existerande lag äger detta dokument företräde.

2 kap. Huvudmoderatorn

1 § Huvudmoderatorn har sista ordet i spelets skötande.
2 § Huvudmoderatorns uppgifter är
3 § Huvudmoderatorn skall ytterst agera på så sätt att spelet är så njutbart som möjligt av alla parter såvida de följer spelets regler.
4 § Inget hindrar huvudmoderatorn från att också vara talman.
5 § Huvudmoderatorn får göra det som krävs för spelets bästa.
6 § Huvudmoderatorn utser själv sin efterföljare.

3 kap. Talman och vice talmän

1 § Talmännens uppgifter är
2 § Talmän väljs av Iksdagen.
3 § En av talmännen bör regelbundet posta en sammanfattning av den gångna perioden som innefattar resultatet av omröstningar och annat som talmännen anser vara lämpligt.

4 kap. Val till iksdagen

1 § Högst sex månader efter senaste ordinarie eller extraval skall fria, hemliga och direkta ordinarie val till Iksdagen hållas.
2 § Rösträtt till iksdagen har alla svenskspråkiga konton som existerat i över en månad.
3 § En enskild person får inte stå på mer än ett partis kandidatlista.
4 § Röst läggs på parti samt frivilligen på kandidat på partiets kandidatlista.
5 § För att få egen valsedel ska partier ha lämnat in en kandidatlista innan angivet datum.
6 § Ledamöter fördelas över 39 mandat mellan partier genom samma metod som gäller på riktigt.
7 § För att ett parti ska kunna få mandat i iksdagen måste det ha över 3 % av rösterna.
8 § Inom partier fördelas mandat till kandidater efter flest antal personröster såvida kandidaterna har mer än 15 % av partiets personröster. Näst efter kandidater med mer än 15 % tilldelas mandat efter ordning på partiets kandidatlista och därefter av partiet i fråga.
9 § Kandidater som fått mer än 15 % av sitt partis personröster äger sitt mandat och kan inte ersättas av sitt parti såvida de inte frivilligt avgår eller om deras reddit-konto raderas eller skuggbannas.

5 kap. Extraval

1 § Extraval utlyses vid behov av talman, huvudmoderator eller regeringen.
2 § Extraval kan tidigast utlysas en månad efter annat val.
6 kap. Iksdagens arbete
1 § Ledamöter är de enda med rätt att rösta på propositioner, motioner och talmansförslag.
2 § I det fall att en ledamot kommer att vara otillgänglig en längre tid kan de med talmännens tillåtelse utse en annan ledamot att rösta åt dem.
3 § Propositioner läggs av regeringen och motioner läggs av ledamöter i iksdagen.
4 § Alla ärenden till iksdagen ska ha varit tillgängliga för offentligt läsande och debatt i minst 5 dagar innan de röstas på av ledamöterna.
5 § En motion eller proposition anses avslagen då antalet Ja-röster inte överstiger antalet Nej-röster såvida den inte avser att förändra någon av grundlagarna.
6 § Alla förslag av huvudmoderatorn eller talmannen, vilka även kan ändra i grundlagen, kräver att antalet Ja-röster överstiger det dubbla antalet Nej-röster.
7 § Grundlag ändras annars i enlighet med Regeringsformen, med den skillnad att det krävs två veckor mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i iksdagens kammare och valet.
8 § Alla iksdagens ärenden röstas på i en privat subreddit som inkluderar alla ledamöter samt talmän.
9 § Ledamöter får inte redigera kommentaren i vilken de lägger sin röst av någon anledning. Om detta sker registreras denna röst som Avstår.
10 § Talman eller vice talman ska göra resultat i alla voteringar offentligt tillgängliga snarast efter behandlande.
11 § Ett förslag måste vara kontinuerligt lyft av regering, talman eller ledamot för att behandlas av iksdagen.
12 § Alla ledamöter får mellan det att ett ärende presenteras och att det röstas på lägga följdförslag som röstas på i anslutning till ärendet.

7 kap. Regeringen

1 § Vid regeringsbildning kallar talmannen företrädare för varje parti till samråd. Talmannen lägger sedan förslag till regering som inkluderar statsminister samt inkluderade partier.
2 § Iksdagen skall inom en vecka efter att förslag lagts rösta om förtroende. I det fall att mer än hälften av ledamöterna röstar Nej till förslaget avslås det och talmannen bör komma med ett till förslag.
3 § I det fall att tre olika förslag har avslagits i rad bör extra val hållas i det fall att inte ordinarie val inte redan är förelagt inom en månad.
4 § Då ett regeringsförslag har fått Iksdagens förtroende bör statsministern inom två veckor presentera den resterande regeringen och dess statsråd för Iksdagen.
5 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra dennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den med äldst reddit-konto företräde.

8 kap. Budget

1 § Regeringen lämnar en budgetproposition till iksdagen i början av varje mandatperiod.
2 § Andra ledamöter eller partier bör lämna egna budgetförslag i samband med att regeringen lägger fram sitt förslag.

9 kap. Misstroendeförklaring

1 § Iksdagen kan förklara att ett statsråd inte har iksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av iksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av iksdagens närvarande ledamöter röstar för den. Enligt samma procedur kan talman eller vice talmän avsättas, fast med skillnaden att mer än två tredjedelar av rösterna krävs.
2 § Vid avsättning agerar avsatt individ i samma roll tills en ersättare har valts. Denne kan dock inte fatta några bindande beslut under denna tid.

10 kap. Folkomröstning

1 § Folkomröstning kan utlysas av regeringen, iksdagen eller av talmannen.
2 § Talman ansvarar för att folkomröstning hålls.
3 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av iksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att iksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det ordinarie valet till iksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid iksdagsvalet. I annat fall tar iksdagen upp förslaget till slutlig prövning.
4 § Alla folkomröstningar hålls i samband med ordinarie val.

11 kap. Allmänna regler

1 § Alla skall i iksdagen och relaterade subredditar följa reddiketten och reddits regler.
2 § Alla skall i iksdagen och offentliga relaterade subredditar hålla sig till ett vårdat och gärna parlamentariskt språk.
3 § I det fall att någon använder mer än ett reddit-konto för iksdagen bör denne göra detta öppet och uttalat samt med talmännens godkännande.
4 § Ingen bör motverka grundlagarna, spelets anda eller iksdagens beslut annat än inom ramarna som här redovisas.
5 § Talmannen får i de fall då iksdagens regler bryts officiellt varna, avstänga, anmäla eller bannlysa medlemmar beroende på graden av förbrytelse och tidigare uppförande.

12 kap. Successionsordningen, regeringschefen och statschefen

1 § Konungen eller drottningen som innehar Modellsveriges tron är rikets statschef.
2 § Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller iksdagsledamot.
3 § Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer utsedda av tidigare monark, sedermera Coffeh.
4 § De för successionsrätt utsedda anses Modellsveriges prinsar och prinsessor och tillhör konungahuset. Om konungahuset utslocknar väljer iksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Iksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
5 § Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och iksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.
6 § Talmannen är vice statschef.
7 § Statsministern är regeringschef.

13 kap. Partier, partibyte och partiupplösning

1 § Vid partibildning får partiet välja vilket namn de vill men de kan tvingas byta om ledamöter eller partier protesterar. Protester avgörs i samråd med talmännen och berörda partiledare vid tidpunkten för namnvalet.
2 § Vid partiupplösning eller partibyte behåller personvalda sina mandat.
3 § Vid partiupplösning ska partimandat fördelas mellan övriga partier som fick mandat vid förra valet.
4 § Vid partibyte lämnas partimandat över till partiet för tillsättning av annan kandidat.

14 kap. Övergångsbestämmelser

1 § Denna grundlag träder i kraft omedelbart efter att voteringen är klar.
2 § 4 Kap. §§ 9-10 gäller inte retroaktivt på redan utdelade personmandat.
Detta är ett förslag inlämnat av Lekledare WineRedPsy och skriven av talmännen. Den går till votering eller ny version den 28/03 2016
Förslaget finns även i docs-format med ändringar markerade här.
submitted by WineRedPsy to iksdagen [link] [comments]